2012

Odblokiran račun Dalekovod d.d.-a

Nakon višemjesečnih nastojanja rješavanja situacije blokade računa i poteškoća s kojima se Dalekovod d.d. suočavao, temeljem Rješenja o predstečajnoj nagodbi, Financijska agencija (FINA) je 20. prosinca odblokirala račun društva Dalekovod d.d. To će omogućiti normalan nastavak poslovanja i ispunjavanje ugovornih obaveza prema investitorima i dobavljačima, ali prije svega prema radnicima Dalekovod d.d.
vrh stranice