Uprava i Nadzorni odbor

URED UPRAVE
Predsjednik Uprave - direktor Društva:

Alen Premužak
Članovi Uprave - direktori Društva:
Ivica Kranjčić
Helena Jurčić Šestan
Ivan Kurobasa

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić, dipl.oec.

Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

Poslovna tajnica:
Željka Klipić

Tel: +385 1 24 59 708
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR

Marko Lesić
Pozicija – predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Peteržilnik
Pozicija – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Krešimir Ružđak
Pozicija – član Nadzornog odbora

Vlado Čović
Pozicija – član Nadzornog odbora

Hrvoje Markovinović
Pozicija – član Nadzornog odbora

Milan Račić
Pozicija – član Nadzornog odbora

Marko Makek
Pozicija – član Nadzornog odbora

Mirela Tomljanović Radović
Pozicija – član Nadzornog odbora

Rajko Pavelić
Pozicija – član Nadzornog odbora
vrh stranice