Uprava i Nadzorni odbor

URED UPRAVE
Predsjednik Uprave - direktor Društva:

Alen Premužak
Članovi Uprave - direktori Društva:
Ivica Kranjčić
Tomislav Đurić
Ivan Kurobasa

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić, dipl.oec.

Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

Poslovna tajnica: Željka Klipić

Tel: +385 1 24 59 708
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR

Željko Perić 
predsjednik Nadzornog odbora

Hrvoje Markovinović
član Nadzornog odbora

Hrvoje Habuš
član Nadzornog odbora

Dinko Novoselec
član Nadzornog odbora

Gordan Kuvek
član Nadzornog odbora

Vladimir Maoduš
član Nadzornog odbora
 
Rajko Pavelić
član Nadzornog odbora
vrh stranice