Uprava i Nadzorni odbor

URED UPRAVE
Predsjednik Uprave - direktor Društva:

Tomislav Rosandić
Članovi Uprave - direktori Društva:
Hrvoje Išek
Ivan Kurobasa
Đuro Tatalović

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić

Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

Tel: +385 1 24 59 708
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec 
predsjednik Nadzornog odbora
 
Toni Đikić
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 
Hrvoje Markovinović
član Nadzornog odbora

Mladen Gregović
član Nadzornog odbora

Gordan Kuvek
član Nadzornog odbora
  
Damir Sertić
član Nadzornog odbora
 
Dražen Buljić
član Nadzornog odbora
vrh stranice