Sustavi upravljanja

Dalekovod d.d. ima uspostavljene i primijenjene slijedeće sustave upravljanja: Sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Dalekovod d.d. nositelj je certifikata izdanog od strane Lloyd's Register Qality Assurance za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 i aktivnosti zavarivanja prema zahtjevima EN 729-2 i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, certifikata izdanog od strane RWTÜV za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001, te certifikata za metalne konstrukcije DIN 18800-7:2002 izdan od strane SLV Münhen. Dalekovod Laboratorij je akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 potvrđen od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Deklaracija o politici održivog razvoja

Naše djelovanje i težnje vezane su uz stvaranje dodane vrijednosti u projektiranju, proizvodnji, montaži i inženjeringu elektroenergetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata na tržištu srednje i jugoistočne Europe, uz punu orijentiranost zadovoljstvu naših klijenata. Naša je misija pružiti potpunu uslugu infrastrukturnim djelatnostima zasnovanu na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete.

Kao vodeća tvrtka u Republici Hrvatskoj u opremanju krupnih infrastrukturnih objekata na cestama i željeznici, te u elektroprivredi i telekomunikacijama s vizijom da to bude i u regiji Jugoistočne Europe, svjesni svoje odgovornosti i svoga utjecaja na velik broj poslovnih subjekata i javnost, prihvaćamo i podržavamo principe održivog razvoja kao jedno od svojih strateških opredjeljenja.

Naša poslovna politika i djelatnost promiču održivi razvoj vodeći računa o potrebama današnjeg vremena, a ne dovodeći u pitanje dobrobit budućih naraštaja.

Obvezujemo se da ćemo odgovorno upravljati pitanjima okoliša, putem usvajanja sustava usklađenog s normom ISO 14001:2004., te da ćemo biti u skladu sa zakonskom regulativom i ostalim zahtjevima primjenjivim na područje svog djelovanja, uz korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa.

Održivi razvoj, zaštita okoliša i neprestana briga o zaštiti zdravlja zaposlenika naša su stalna poslovna orijentacija, jer smo svjesni neizbježne povezanosti težnje za gospodarskim rastom s težnjom za zdravim okolišem.

Poticat ćemo unapređenje zaštite okoliša, između ostalog i racionalnim gospodarenjem imovinom i otpadom, te smanjenjem potrošnje prirodnih resursa.

Provodit ćemo trajno informiranje i edukaciju zaposlenika s ciljem unapređenja njihova znanja o okolišu i poticanja veće odgovornosti u zaštiti okoliša. Svi zaposleni odgovorni su učiniti sve kako bi zaštitili sebe, svoje radne kolege, opremu i proizvode.

U javnim nastupima i promotivnim aktivnostima obavještavat ćemo javnost o rezultatima koje smo postigli na području zaštite okoliša i održivog razvoja.
Ova politika je dostupna javnosti.

Politika sustava kvalitete Dalekovod Laboratorija

Ovom politikom kvalitete Uprava Dalekovod Laboratorija za elektromehanička i kemijska ispitivanja se obvezuje na dobru profesionalnu praksu i kvalitetu ispitivanja, a prilikom davanja usluga svojim kupcima.

Uprava laboratorija izjavljuje da je namjera Dalekovod Laboratorija:

 • izvršenje usluge u dogovorenom roku, a u prethodnom dogovoru s kupcem,
 • izvršenje ispitivanja u skladu s zahtjevima kupca i metodom ispitivanja kojima je dogovorena,
 • osigurati korisniku zaštitu povjerljivih podataka i vlasničkih prava.

Politika kvalitete je:

 • procjenom zahtjeva, ponuda i ugovora osigurati one metode ispitivanja koje laboratorij može obavljati,
 • prilikom kupnje usluga i potrepština, a koje utječu na kakvoću ispitivanja Dalekovod Laboratorij će se koristiti samo provjerenim dobavljačima,
 • omogućiti korisniku ili drugoj strani da se eventualne pritužbe riješe brzo i objektivno,
 • upravljanje nesukladnim radom na ispitivanju;
 • provođenje popravnih i zaštitnih radnji na temelju odgovarajućih ovlaštenja i odgovornosti.

Trajni ciljevi sustava kvalitete su:

 • zadovoljenje kupčevih interesa, interesa dobavljača usluga i potrepština, ali i interesa Dalekovod Laboratorija,
 • vršiti ispitivanje bez pritužbi korisnika ili druge strane,
 • prema potrebi vršiti u Dalekovod Laboratoriju potrebne promjene ili poboljšanja kako bi se usavršavalo osoblje, poboljšavali uvjeti smještaja, proširile metode ispitivanja, nabavila nova oprema, osiguravala još bolja kvaliteta rezultata ispitivanja te njihov prikaz.

Sve osoblje koje se bavi ispitivanjem u Dalekovod Laboratoriju dobro je upoznato s dokumentacijom o sustavima kvalitete te primjenjuje ovu politiku, ciljeve i postupke u svojemu radu.

Sastavni dio politike Dalekovod Laboratorija je nepristran i neovisan pristup te vršenje samo onih ispitivanja za koja je Dalekovod Laboratorij stručno osposobljen i za koje ima umjerenu opremu te da ispitivanja vrši isključivo prema propisanim metodama prema kojoj će izraditi Ispitni izvještaj.

Sve aktivnosti laboratorija bit će provedene u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Dalekovod d.d. ima uspostavljene i održavane poslovnike upravljanja kvalitetom, okolišem, te zdravljem i sigurnošću na radu koji uključuju područja primjene za sustave upravljanja, upućivanje na dokumentirane postupke (procedure rada) uspostavljene za sustave upravljanja, te za sustav upravljanja kvalitetom opis međusobnog odnosa procesa.

vrh stranice