2011

Odluka Glavne skupštine

Na Glavnoj skupštini društva Dalekovod d.d. Zagreb održanoj dana 7. rujna 2011. godine, donijeta je odluka o izboru slijedećih članova Nadzornog odbora:
vrh stranice