Sektor za dalekovode

U Sektoru za dalekovode podrazumijevaju se koordinacijske aktivnosti od razrade tehničke dokumentacije, nuđenja, planiranja i vođenja projekata izgradnje do njegove realizacije, za sve nazdemne i podzemne vodove naponskog nivoa 0,4 kV do 500 kV i antene svih namjena i vrsta.

10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4 (Pogledajte lokaciju)
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 24 11 111 - Centrala

Član Uprave:
mr.sc. Ivan Kurobasa, mag.ing.el. 
 
Mario Đaković - direktor Sektora za dalekovode
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039

vrh stranice