PC Inženjering

PC INŽENJERING čine sljedeći organizacijski dijelovi:

  • Ured za opće poslove PC Inženjering
  • Služba za razvoj poslovanja 
  • Sektor Operativna logistika
  • Sektor Inženjering za dalekovode
  • Sektor Inženjering za infrastrukturu
  • Sektor Inženjering za transformatorske stanice
U  Sektoru Inženjering za dalekovode podrazumijevaju se koordinacijske aktivnosti od razrade tehničke dokumentacije, nuđenja, planiranja i vođenja projekata izgradnje do njegove realizacije, za sve nazdemne i podzemne vodove naponskog nivoa 0,4 kV do 500 kV i antene svih namjena i vrsta.

U Sektoru Inženjering za infrastrukturu podrazumijevaju se koordinacijske aktivnosti od razrade tehničke dokumentacije, nuđenja, planiranja i vođenja projekata izgradnje do njegove realizacije, za infrastrukturne objekte (ceste, željeznice, plin, voda) i industrijske građevine.

Sektor Inženjering za transformatorske stanice podrazumijeva koordinaciju aktivnosti od razrade tehničke dokumentacije, nuđenja, planiranja i vođenja projekata izgradnje do njegove realizacije, za transformatorske stanice, rasklopna postrojenja i kabelske veze svih naponskih razina.
 
10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4 (Pogledajte lokaciju)
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 24 11 111 - Centrala

Član Uprave:
mr.sc. Ivan Kurobasa, mag.ing.el. 
 
Vlatko Brnić - direktor Sektora inženjering za dalekovode
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039

Drago Vončina – direktor Sektora inženjering za transformatorske stanice
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Mobile: + 385 91 23 83 632
Fax: + 385 1 24 50 039

Marin Bilandžija – direktor Sektora inženjering za infrastrukturu
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039

Bernard Vrandečić  – direktor sektora za operativnu logistiku
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039
vrh stranice