Kontakt

Dalekovod Dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska (Pogledajte lokaciju)
10001 Zagreb, P.P. 128
URL: www.dalekovod.hr, www.dalekovod.com
E-mail: [email protected]
Temeljni kapital: 247.193.050,00 kn. Broj dionica: 24.719.305
IBAN: HR8323600001101226102 ZABA Zagreb
MBS: 080010093, Trgovački sud u Zagrebu
MB: 3275531
OIB: 47911242222
Oznaka djelatnosti: 4222 (Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije)

UPRAVA
Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb (Pogledajte lokaciju)
E-mail: [email protected], [email protected]
Tel: +385 1 24 11 111 - Centrala

Voditelj ureda Uprave:
Martina Lončarić Levanić, dipl.oec.
Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

PC inženjering
Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
+ 385 1 24 11 214
+ 385 1 24 59 732
Fax: + 385 1 24 50 039
E-mail:[email protected]

Dalekovod Proizvodnja d.o.o.
Trnošćica 17, 10 370 Dugo selo
Tel: +385 1 62 29 900
Fax: +385 1 62 21 199
e-mail: [email protected]
[email protected]
Adresa za slanje pošte: Vukomerička 9; 10410 Velika Gorica

Dalekovod-Projekt d.o.o.
10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4 (Pogledajte lokaciju)
E-mail: [email protected]
Tel: +385 1 24 11 111 - Centrala
+385 1 24 11 100 - Direktor
+385 1 24 52 381
Fax: +385 1 24 11 173

U INOZEMSTVU

Dalekovod d.o.o. Mostar
Ante Starčevića b.b., 88 000 Mostar
E-mail: [email protected]
Tel: +387 36 397 440
+387 36 397 442
Fax: +387 36 397 444

Dalekovod AG Zweigniederlassung Freilassing
Münchener Straße 67, D - 83395 Freilassing
E-mail: [email protected]
Tel: +49 8654 608 645
Fax: +49 8654 608 608

Dalcom GmbH, Freilassing
Münchener Straße 67, D - 83395 Freilassing
E-mail: [email protected]
Tel: +49 8654 608 645
Fax: +49 8654 608 608

Dalekovod Inženjering in trgovina d.o.o. Ljubljana
Zavetiška 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail: [email protected]
Tel: +386 1 2561 598
+386 1 2561 597
Fax: +386 1 2561 596

Dalekovod-Poljska Spolka Akcyja - proizvodnja, inženjering i izgradnja
02-952 Warszawa, Wiertmicza 107
E-mail: antonio.grginovic@dalekovod.pl
Tel: +48 22 65 16 334
Fax: +48 22 61 60 068

Dalekovod Zagreb - Podružnica Dalekovod NUF
Norskreg.utenlandsk foretak (Orgnr. 987 558 237)
Postboks 134, 0710 Oslo, Norge
Tel/Fax: +47 21 50 70 30

Dalekovod Zagreb - Podružnica Dalekovod Albanija
Rr.Perlat Rexhepi, Pal I. UNICOM, Shk. 1. Ap. 3
Tirane-Albania
Tel: +385 1 2459 756
Mob:+385 91 2410 089
Fax: +385 1 2450 039

Dalekovod Zagreb - Podružnica Dalekovod Skopje
Ulica Jani Lukrovski br. 8, 10 000 Skopje,
Republika Makedonija
Kontakt: DALEKOVOD Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 24 59 783
E-mail: [email protected]

Dalekovod d.d. - dio stranog društva Crna Gora
N. Đurkovića bb, Podgorica, Crna Gora
Tel: +385 1 2459 756
Mob:+385 91 2410 089
Fax: +385 1 2450 039
 
Dalekovod Zagreb - Podružnica Dalekovod Kosovo
Ul. Sezair Surroi, br. 8, Prishtina, Republika Kosovo
Kontakt: DALEKOVOD Zagreb
Tel: +385 1 24 11 111
Fax: +385 1 24 59 783
E-mail: [email protected]

Dalekovod Ukrajina d.o.o.
Dalekovod Ukraine Engineering, Designing, Construction

Code 3663014, Post Code 02068 Ukraine, Kyiv,
M. Bazhana street, 1-M, office 11
Kontakt: Perekhozhuk Ludmila
Tel: +380 44 578 36 05
Fax: +380 44 575 95 12
E-mail: [email protected]
[email protected]
Mob: +380 67 657 54 65

Dalekovod Zagreb - Predstavništvo Dalekovod Ukrajina
Code 26604451, Post Code 02068 Ukraine, Kyiv,
M. Bazhana street, 1-M, office 16
Kontakt: Danijel Rajzer
Tel/Fax: +38 044 451 49 98
E-mail: [email protected]

Dalekovod Norge AS
Postboks 134 - Slemdal, 0710 Oslo, Norge
Tel/Fax: +47 21 50 70 30
Kontakt: Marijana Periša Dozan
E-mail: [email protected]
Mob: +47 95 83 59 71
vrh stranice